دسنګر اتلان – قاري محمد جمعه ساجد

دقاري محمد جمعه ساجد دنویو ترانو البوم دا البوم دلاندي لینک له لاري اورېدلی شئ یو منزل دجهاد یوه ادا جوړه ده https://archive.org/download/dasangaratalan/1.mp3 مین زړونه ستا په لوري دوفا په پل قدم ږدي … https://archive.org/download/dasangaratalan/2.mp3 وسوځم رانجه شم چې قاسم دتورو سترګو شم … https://archive.org/download/dasangaratalan/3.mp3 ورته حیرانه ده دنیا په مینه سر ورکوي … https://archive.org/download/dasangaratalan/4.mp3 […]

دقاري محمد جمعه ساجد دنویو ترانو البوم دا البوم دلاندي لینک له لاري اورېدلی شئ

یو منزل دجهاد یوه ادا جوړه ده

مین زړونه ستا په لوري دوفا په پل قدم ږدي …

وسوځم رانجه شم چې قاسم دتورو سترګو شم …

ورته حیرانه ده دنیا په مینه سر ورکوي …

کله به رسو تر هدفه دمزلو ژوندونه! …

ای دورک شهید آشنا دجانان غمه …

په یادونو دآشنا مي زخم څه ناڅه ټکور وي …

وژنم دښمنان خپل او پردي له سره تېریمه …

که مي مخي ته خلل په نظر وینم …

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ