دژبي دضرر

دژبي دضرر په هکله دشیخ مولوي عنایت الله الطائفي ویناوي دلاندي ورکړل شوي لینک له لاري یې ښکته کولی هم شئ https://archive.org/download/DaZabiDazararB1/1.mp3   https://archive.org/download/DaZabiDazararB1/2.mp3   پورته ویناوي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

دژبي دضرر په هکله دشیخ مولوي عنایت الله الطائفي ویناوي دلاندي ورکړل شوي لینک له لاري یې ښکته کولی هم شئ

 

 

پورته ویناوي له دغه ځای څخه ښکته کړئ