د جهاد لمونځ // مولوي اختر محمد بهار مستغفر

https://archive.org/download/DaJehadLmonz-mostaghper/1.mp3   https://archive.org/download/DaJehadLmonz-mostaghper/2.mp3   https://archive.org/download/DaJehadLmonz-mostaghper/3.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

 

 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ