سورة البقرة دوهمه برخه

دشیخ القرآن والحدیث محترم مولوي عبدالحکیم صاحب حفظه الله په غږ کې دقرآنکریم ترجمه دلته یې دسورة البقرة دوهم برخه داورېدلو ترڅنګ خپل موبایل یا کمپيوټر ته هم ښکته کولای شئ   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-2/10.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-2/6.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-2/7.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-2/8.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-2/9.mp3   له دغه ځای څخه یې ښکته کړئ     

دشیخ القرآن والحدیث محترم مولوي عبدالحکیم صاحب حفظه الله په غږ کې دقرآنکریم ترجمه دلته یې دسورة البقرة دوهم برخه داورېدلو ترڅنګ خپل موبایل یا کمپيوټر ته هم ښکته کولای شئ

 

 

 

 

 

 

له دغه ځای څخه یې ښکته کړئ